Brill Online
Browse
1/1
15 files

Fragmenten van opgegraven aardewerk

dataset
posted on 2017-04-25, 10:50 authored by Linda P. Verniers, Rene Torremans
Tijdens een opgraving in Spijkenisse is door ADC ArcheoProjecten in juli 2009 een deel van een woonstalboerderij opgegraven. De opgraving werd uitgevoerd in opdracht van Waterschap Hollandse Delta, in het kader van een verbetering van de waterhuishouding op Putten. De woonstalboerderij kan aan het einde van de 3e eeuw v. Chr. gedateerd worden. Deze boerderij bevond zich haaks op de huidige rivier de Dalle, aan de zuidzijde van Spijkenisse. Na de bewoningsfase is de vindplaats in gebruik geweest als ambachtszone. De elf aangetroffen haarden of stookplaatsen, in combinatie met het vondstmateriaal, wijzen op een locale productie van mogelijk bier of lijm. In werkput 1 zijn in totaal 49 fragmenten aardewerk aangetroffen met een totaalgewicht van 269 gram, waarvan 57% gruis, afkomstig uit vier sporen. Uit werkput 2 zijn 3.080 fragmenten aardewerk afkomstig met een totaalgewicht van 48 kilogram. Het aardewerk is in vrij hoge mate gefragmenteerd: 17% (543 stuks) is als gruis beschouwd en te klein om nader te determineren (kleiner dan 4 cm²). Het gemiddelde gewicht van deze groep ligt op 2,2 gram. Voor de overige groep van determineerbare fragmenten (2.537 stuks) ligt het gemiddelde gewicht per scherf op 18,6 gram.

History

Usage metrics

  Journals

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC